Start sloop het oude Metterswane na 4Daagse

Het oude Metterswane staat op een prominente plek in het stationsgebied van Nijmegen. Hier kom je altijd langs op weg van en naar de binnenstad. Daarom starten we de sloop van het oude Metterswane nadat de 4Daagse is gelopen. Dit is na 19 juli. Door pas te beginnen met slopen na de 4Daagse zijn we deze niet tot last. De sloop gaat ongeveer een jaar duren. Hierna start de bouw van Het Nieuwe Metterswane. Medio 2022 is het nieuwe gebouw gereed. Het deel aan de Burgemeester Hustinxstraat met de 36 particuliere appartementen blijft behouden.