Tag Archief van: Het Nieuwe Metterwane

De sloop is klaar, maar wat nu?

De sloop van Metterswane die in oktober 2019 officieel van start ging, is nu afgerond.

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de zijgevel van gebouwdeel C, gelegen aan de Burgemeester Hustinxstraat.
Deze gevel is losgemaakt van het oude Metterswane en wordt opnieuw aangeheeld.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan voor het Nieuwe Metterswane.
Zodra deze ter inzage komt, is er een informatieavond. Hierover informeren wij u tijdig.