Tag Archief van: stationsplein

Om de bouw van Het Nieuwe Metterswane mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. De plannen voor de nieuwbouw zijn inmiddels zover gevorderd dat de gemeente Nijmegen ze heeft kunnen vertalen in een ontwerpbestemmingsplan die vanaf vandaag ter inzage ligt.

Op 23 juni jl. heeft het College van Burgemeester en Wethouders het ontwerpbestemmingsplan vrijgegeven voor ter visie legging. Na vrijgave liggen de betreffende stukken gedurende zes weken ter inzage bij de Informatiebalie in de Stadswinkel, Mariënburg 30 te Nijmegen.

Het digitale bestemmingsplan is vanaf donderdag 2 juli ook in te zien op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl: Bestemmingsplan voor Het Nieuwe Metterswane

Informatie?
Wil je informatie over het ontwerpbestemmingsplan?
Neem dan contact op met de gemeente Nijmegen

Ben je geïnteresseerd om straks te wonen of te ondernemen in Het Nieuwe Metterswane? Schrijf je dan in via deze website en we houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

De sloop is klaar, maar wat nu?

De sloop van Metterswane die in oktober 2019 officieel van start ging, is nu afgerond.

Op dit moment vinden er werkzaamheden plaats aan de zijgevel van gebouwdeel C, gelegen aan de Burgemeester Hustinxstraat.
Deze gevel is losgemaakt van het oude Metterswane en wordt opnieuw aangeheeld.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestemmingsplan voor het Nieuwe Metterswane.
Zodra deze ter inzage komt, is er een informatieavond. Hierover informeren wij u tijdig.